[ad_1]

Liputan6.com, Jakarta Orang Jawa meyakini kekuatan sakti (kesakten) dianggap bisa dipancarkan oleh kekuatan suara melalui ujaran yang bersifat gaib. Misalnya suara dan japa mantra.

Menurut keyakinan orang Jawa, kekuatan sakti dapat memiliki energi baik dan buruk. Yang baik misalnya pulung, wahyu dan ndaru. Sementara kekuatan bersifat buruk yakni guntur dan teluh braja. Lewat mantra-mantara kekuatan gaib dapat dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara gaib. Lalu roh jahat pun juga bisa dikendalikan lewat mantra gaib. 

Meski pada umumnya masyarakat Jawa sangat percaya pada kekuatan gaib, namun tidak semua bisa menguasai ilmu gaib. Berikut mantra-mantra yang umumnya digunakan orang Jawa seperti mengutip buku Dukun Jawa tulisan Purwadi ditulis Senin (6/6/2016).

1. Donga Jatining Urip
‘Bismillahir rahmanir rahim. Sir eling jatining urip, iua ingsun sejatining urip, sira sejatining Allah, ya ingsun sejatining Allah, sir iku Rasulullah pangucap iku Allah, jasad Allah badan putih tanpa getih, sir Alla rasa Allah, sir rasa jatining Allah, iya ingsun jatining Allah. 

2. Mantra Muksa Pangreksa
Sang ireng jeneng muksa pangreksan, sang ening menenng jati rasane, lakune ora katon, pangrasane manusia. “Bismillahir rahmanir rahim. Car mancur cahyaning Allah sungsum balung rasaning Pangeran, getih daging rasaning Pangeran, otot lamat-lamat rasaning Pangeran, kulit wulu rasaning Pangeran, iya ingsun mancuring Allah, jatining manusa, ules putih lungguhku, Allah, nek putih rasaning nyawa, badan Allah, sang kalebut putih iya ingsun nagara sampurna.

 

3. Donga Lair Batin
Iki sarahae donga lair utawa batin, iki dongane. “Bismillahir rahmanir rahim. Riping cahaya sang udel putih, mulih langgeng jawa sampurna, iya ingsun ajaling Allah, kang luwih sampurna, sadzate sasifate, saadege salungguhu, sagegitake, hu hu hu.” “Sang kala ireng sang kala lumagang, sang sarasa karasa sira apasang sira anut marang ingsun, ana saking ingsun pangeranira sang nur zat maya putih, sira metuwa”.

 

4. Panelukan Braja
Iki panelukan ing braja. “Bismillahir rahmanir rahim. Hi kekilat kirta kama dewa kamanusan, kang mungguh ing bongkot ilat kita, kanyatahan andikaning Nabi rukun putih kang mungguh ing engah ilat kita, kenyataaan Rasulullah, sang kintel putih kang mungguh ing puncak ilat kita, kanyatahan kamaciyaning Allah, iya iku kang wisesa ing braja kabeh.

5. Patimbulan Kaya Watu
Iki donga patimbulan kayu alu watu. “Bismillahir rahmanir rahim. Sang angpal putih, awakku sang atan putih, iya putih iya nuk putih, iya ingsun tajali Allah, la ilahaillallah Muhammad Rasulullah sang katal meleng, sira mundura”.

6. Pamocatan
Iki donga pamocatan, “Bismillahir rahmanir rahim. Pocot kancing kalang-kaling, pocotku nabi pocotku Allah, la ilaha illlallah Muhammad Rasulullah”.

7. Limunan
Iki donga limunan, lakune adus ing jambane wong wadon olehe patang puluh dina, aja kadhinginan tangining ayam olehe adus iki dingan kang winaca lafale, diwoco sajrone patang puluh dina. “Bismillahir rahamanir rahim. Siti tuli jagad bisa buwana kabeh, bungeng ngeng bungeng sabuwana kabeh”.

8. Panglengketan
Iki panglengketan, iki dongane kang winaca.”Bismillahir rahmanir rahim. Nuk muket sang seda muket, nuk lenyep sang seda lenyep ket muket-ku purbaning Allah”.

9. Nyulap
Iki donga nyulap, lakune adus bareng metune srengse sawise adus nuli mandeng srengenge. “Bismillahir rahmanir rahim. Manik gumilir cahya gumilang sang gateyap ireng aran kang ningali sajroning soca, copiyang naga marucut arane banyune mata sira lunga”.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply